Unjani Clinic

Find a clinic

List of Clinics

Gauteng Province

EKURHULENI

Barcelona

Carnival Green

Clayville

Daggafontein

Germiston

Greenfield

Katlehong

Kopanong

Langaville

Leondale

Mayfield

Primrose

Sky City

Tokoza

Tsakane

Villa Lisa

Vosloorus

Watville

Windmill Park

Wright Park

CITY OF JOHANNESBURG

Alexandra

Berea

Bram Fischerville

Cosmo City

Diepsloot

Freedom Park

Jabulani

Jozi

Lenasia South

Lufhereng

Malvern

Newlands

Orlando

Pimville

Protea Glen

Turffontein

Zandspruit

Zwavelpoort

CITY OF TSHWANE

Atteridgeville

Ekangala

Garankuwa

Hammanskraal

Itsoseng

Klippan

Lotus Gardens

Mamelodi

Mooiplaas

Olievenhoutbos

Phomolong

Pretoria North

Soshanguve

Soshanguve Block TT

South View

Sunnyside

Suurman

Winterveldt

SEDIBENG

Evaton

Heidelberg

Sebokeng

Sicelo

Tshepiso

MERAFONG

Khutsong

MOGALE CITY

Kagiso

WEST RAND

Mohlakeng

EASTERN CAPE

ALFRED NZO

Izikhuba

AMATOLE

Dutywa

BUFFALO CITY

Amalinda

Mdantsane

Reeston

Zwelitsha

Cacadu District

Kirkwood

Chris Hani

Komani

MNQUMA

Butterworth

NELSON MANDELA

Kwazakhele

Motherwell

Uitenhage

Walmer

OR TAMBO

Payne

FREE STATE

LEJWELEPUTSWA

Virginia

Welkom

MOQHAKA

Viljoenskroon

MALUTI-A-PHOFUNG

QwaQwa

MANGAUNG

Botshabelo

Dewetsdorp

Mangaung

METSIMAHOLO

Deneysville

Zamdela

Thabo Mufatsanyane

Senekal

KWAZULU NATAL

A brand-new Unjani Clinic has just opened in Madadeni! Get the quality, affordable private healthcare you deserve at Unjani Clinic Madadeni, offering a wide range of services at excellent prices.

AbaQulusi

eMondlo

Amajuba

Madadeni

Osizweni

ETHEKWINI

Bridge City Kwamashu

Demat

Illovu

Phoenix

Riverview

Tongaat

Umbumbulu

Umlazi

iLembe

KwaDukuza

KING CETSHWAYO

Empangeni

Eshowe

Mtubatuba

Mtubatuba

MSUNDUZI

Machibisa

New Hanover

Sweetwaters

UGU

Mtwalume

ULUNDI

Ulundi

UMVOTI

Greytown

UMZINYATHI

Nquthu

Umsinga

UTHUKELA

Ezakheni

ZULULAND

Nongoma

LIMPOPO

BURGERSFORT

Ribacross

Tukakgomo

CAPRICORN

Botlokwa

Gamatlala

Lebowakgomo

Mankweng

Senwabarwana

Seshego

Zebediela

GREATER TUBATSE

GaMaphopha

Jane Furse

Tukakgomo

MOPANI

Giyani

Muhlava Village

Nkambako

Phalaborwa

Tzaneen

SEKHUKHUNE

GaNkwana

Monsterlus

Moteti

Moutse Mall

Ribacross

Tafelkop

VHEMBE

Elim

KaMajosi

Malamulele

Musina

Thohoyandou

WATERBERG

Lephalale

Modimolle

Northam

Tshamahansi

MPUMALANGA

EHLANZENI

Acornhoek

Bushbuckridge

Delmas

Kanyamazane

Kabokweni

Mashishing

Umkhuhlu

Nkomazi

Thulamahashe

Emalahleni

Emahlahleni

Klarinet

Middelburg

GERT SIBANDE

Elukwatini

Mayflower

GOVAN MBEKI

Bethal

Embahlenhle

Embahlenhle Ext 14

Leandra

JS MOROKA

Marapyane

Siyabuswa

Vaalbank

NKANGALA

Klarinet

Kwaggafontein

Kwamhlanga

Moloto

Verena

NORTHEN CAPE

Frances Baard

Kimberley

NORTH WEST PROVINCE

Bojanala

Letlhabile

Madikwe

Oukasie

Sondela

Swartruggens

DR KENNETH KAUNDA

Ikageng

Kanana

Dr Ruth Segomotsi Mompati

Bloemhof

Vryburg

Dr Ngaka Modiri Molema

Boikhutso

Jouberton

Mafikeng

Kanana

Lehurutshe

Zeerust

Mafikeng

Mafikeng

Moretele

Oukasie

Moqhaka Local Municipality

Viljoenskroon

WESTERN CAPE

George

George

Stellenbosch

Kayamandi